4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SPZOZ WE WROCŁAWIU

NARODOWY PROGRAM CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA NA LATA 2022-2032

Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ realizując zadania Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 w ramach działania pn. Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych otrzymał w 2023r. środki na: 1)         Zakup aparatu do krążenia pozaustrojowego –  dofinansowanie w wysokości  850 000,00 zł. 2)         Zakup systemu holterowskiego […]

Skip to content