4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SPZOZ WE WROCŁAWIU

Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ realizując zadania Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 w ramach działania pn. Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych otrzymał w 2023r. środki na:

1)         Zakup aparatu do krążenia pozaustrojowego –  dofinansowanie w wysokości

 850 000,00 zł.

2)         Zakup systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami – dofinansowanie  w wysokości 136 000,00 zł.

3)         Zakup sprzętu z dziedziny intensywnej terapii – dofinansowanie w wysokości

1 900 000,00 zł.

Inwestycje w system opieki kardiologicznej

Skip to content