4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SPZOZ WE WROCŁAWIU

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2021

Zamawiający

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2021.

Załączniki

Metryka

Starsze wersje artykułu

Skip to content